Drammen stolte historie: på 1600-tallet eide Hannibal Sehested 597 gårder i og rundt byen

- men det var de hollandske sutlerne som skapte Drammen 

By Øyvind Risvik 

Drammen stolte historie: på 1600-tallet eide Hannibal Sehested 597 gårder i og rundt byen

Det er blitt sagt at drammenserne lærte verden å skjære trelast. Norges stattholder, Hannibal Sehested var en av byens mektigste menn. Kanskje den mektigste.

De ble kalt ”Sutlerne”, de hollandske skippere som seilte inn fjorden på 1300-tallet. På jakt etter tømmer og trevirke. De skapte Drammen. De utnyttet elven, fjorden og skogen. Tømmeret ble deres levebrød, tømmeret ble deres handelsvare.
To hundre år senere. Det var ingen havn i Norge hadde så mange utenlandske skip som hentet trelast. Drammen var blitt Nordens ledende trelastby.

Når århundret skiftet til det femtende, var tjærebrenning den viktigste inntektskilden. Salt var det vanligste betalingsmiddelet.

Handelen førte til den første tømmerfløtingen. Det er blitt sagt at drammenserne lærte verden å skjære trelast. Norges stattholder, Hannibal Sehested var en av byens mektigste menn. Kanskje den mektigste.

Hannibal Sehested ble født 1609, og døde 1666. Han ble født på øya Saaremaa (Ösel) i Østersjøen, og var dansk-norsk statsmann. Etter et lengre utenlandsopphold, hvor han skaffet seg grundig innsikt i stats- og samfunnsforhold i flere europeiske land, ble han 1632 knyttet til det danske hoff. 1640 ble han riksråd og ledet 1640–41 en diplomatisk sendeferd til Spania. I 1642 ble han gift med Christiane, Christian 4s datter med Kirstine Munk, og trådte dermed inn i den berømte «svigersønnkretsen». Samme år ble han utnevnt til stattholder i Norge og høvedsmann på Akershus.

Bragernes var Hannibal Sehesteds lille kongerike. I 1650 eide han hele 597 gårder i og rundt Drammen. Uansett hvilken gård han befant seg på, så han sin egen eiendom så langt øyet rakk.

To år etter kom katastrofen. Landeieren måtte gi alle sine eiendommer til kongen, det var straffen for å ha misbrukt sin stilling.
De første tremassefabrikkene så dagens lys to hundre år senere. Deretter kom cellulose- og papirfabrikkene. Bønder bygde sine små buer, skapte sine små bysamfunn. Strømsø, Tangen og Bragernes ble slått sammen til èn by.

33 treforedlingsbedrifter lå langs dette travle vassdraget. 65 skip hørte hjemme i Drammen. Napoleonskrigen raste der ute. Krigsskip ble bygd. ”Preciosa”, verdens raskeste seilskute, rundet Cap Horn som første skip i verden.

Drammen var en by med et utall tobakksfabrikker og brennerier. Tolv tobakksfabrikker produserte 250.000 pund tobakk. Rundt 1820 hadde byen hele tjue brennerier. Nesten samtidig ble over en million potter brennevin tappet. To av landets beste akevitter produseres fremdeles i Drammen.

Bildet: Gulskogen gård, som Hannibal Sehested eide. I tillegg eide han Austad gård. (Foto: Øyvind Risvik) 

  Email to a friend Email to a friend
  
 -  Share 

Sist publiserte

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview